Škola výživy - MAHRA, spol. s r.o.

Výživové poradenství - Kurzy MAHRA

MAHRA, spol. s r.o. je školící zařízení pro pořádání rekvalifikačních a odborných kurzů, školení a seminářů v oblasti zdravé, sportovní a redukční výživy, výživy seniorů, zdravého životního stylu, prevence civilizačních chorob, redukce hmotnosti, snižování nadváhy a úprav postavy.

Vzdělávání v našich kurzech je určeno pro ty zájemce, kteří se chtějí stát poradci pro výživu, ale také pro pracovníky v oboru regenerace a rekondice, péče o tělo a wellness, pro instruktory fitness a sportovní trenéry, pro učitele gastronomických oborů, pro prodejce zdravé výživy a také pro všechny, které problematika lidské výživy zajímá.

Důležité upozornění pro zájemce o naše kurzy  

Naše rekvalifikační a odborné kurzy jsou rozsáhlejší a náročnější na zvládnutí učební látky, než je v podobných kurzech běžné. Všichni, kdo chtějí získat naše osvědčení, se musí i v celém průběhu kurzu velmi intenzivně učit a pak prokazovat nabyté znalosti skládáním průběžných online testů a zpracováním úkolů.

Osvědčení vydáváme jen za prokázané znalosti, ne za pouhou účast. Pokud Vám jde hlavně o osvědčení, všude jinde ho dostanete rychleji a za méně práce. K nám se chodí především pro vědomosti.

Poradce pro výživu - odborné a rekvalifikační kurzy 

Tyto kurzy mají jako přímou součást výuky moduly přípravného kurzu ze základů biologie člověka a ze základů chemie a biochemie. Kurzy jsou určeny pro absolventy všech typů středních škol s maturitou a pro vyučené v oborech souvisejících s výživou (kuchař, číšník a pod.).

Cena celého rekvalifikačního kurzu Poradce pro výživu PVR je 11.800,- Kč

Rekvalifikační kurz Poradce pro výživu PVR je možno také absolvovat i zaplatit ve dvou samostatných částech jako: Základní kurz PZK (80 hodin výuky) za 7.200,- Kč a Rekvalifikační nástavbu PRN (40 hodin výuky a rekvalifikační zkoušky) za 4.900,- Kč. 

Výživový poradce - odborné a rekvalifikační kurzy 

Tyto kurzy jsou určeny především pro studenty a absolventy přírodovědných, pedagogických a lékařských oborů na vysokých školách, kteří složili zkoušky z biochemie a z fyziologie (nebo biologie člověka). Složení zkoušek je nutné doložit (kopie indexu, nebo diplomu). Nesložení zkoušek (jedné nebo obou) lze nahradit absolvováním samostatného Přípravného kurzu před nástupem do oborného nebo rekvalifikačního kurzu Výživový poradce. Přípravný kurz může mít i distanční (čistě internetovou) formu.

Cena celého rekvalifikačního kurzu Výživový poradce VR je 11.800,- Kč

Rekvalifikační kurz Výživový poradce je možno absolvovat i zaplatit ve dvou samostatných částech jako: Základní odborný kurz ZKS (64 hodin výuky) za 6.200,- Kč a Rekvalifikační nástavbu VRN (56 hodin výuky a rekvalifikační zkoušky) za 6.000,- Kč. 

 

Kurzy pořádáme formou kombinovanou (přednášky na soustředěních v Praze Motole v učebnách 2.lékařské fakulty UK a distanční část s testy a úkoly po internetu v období mezi soustředěními), nebo čistě distanční (jen po internetu).

Více než polovinu účastníků našich akreditovaných rekvalifikačních kurzů tvoří absolventi vyšších odborných a vysokých škol včetně absolventů fakult přírodovědeckých, lékařských,  farmaceutických, pedagogických, chemicko-technologických, tělesné výchovy a sportu, zemědělských, veterinárních a dalších.

Orientace na našem webu

Informace o společnosti, o organizaci výuky, o umístění učeben, o lektorech a ukázku vydávaných osvědčení najdete na stránkách, které se otevírají kliknutím myši na horní vodorovnou lištu pod obrázkem.

 

Na boční svislé liště vlevo se otevírají stránky s informacemi o našich kurzech a seminářích, o jejich náplni, místech a termínech konání.

 

Jako první je stránka, kde se můžete vyplněním formuláře přihlásit na některou z akcí.

 

Na stránce Doporučujeme naše poradce pro výživu najdete kontakty na vybrané absolventy našich kurzů, kteří v praxi pracují jako poradci pro výživu.

 

Na stránce "Lékařské prohlídky - vyšetření a poradenství" najdete nabídku Kliniky tělovýchovného lékařství FN v Motole a 2. lékařské fakulty UK na placené preventivní sportovní prohlídky i na specializovaná fyzioterapeutická vyšetření, poradenství a pohybové programy.

 

 

Pořadatel: MAHRA, spol. s r.o., Jana Zajíce 3, 170 00 Praha7, telefon: 603 759 879, e-mail: mahra@nutrice.org